Akauntu blogi

Vastakirjauksia

  • Jenni Piiparinen

Yhdistyksen hallituksen rekisteröiminen

Ilmoituksen tekeminen yhdistysrekisteriin tulee useimmiten vastaan silloin, kun rekisteröityneen yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, yhdistyksessä tehdään sääntömuutoksia tai ilmoitetaan puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien muutoksista. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) muistutti elokuussa, että yhdistykset voivat halutessaan ilmoittaa myös hallituksensa yhdistysrekisteriin. Hallituksen jäsenten ilmoittamisesta yhdistysrekisteriin syntyy ainakin se etu, että rekisteritietojen päivittämisen pystyy tekemään kuka tahansa hallituksen täysi-ikäinen jäsen. Enää ilmoitusten tekeminen ei ainakaan järjestelmän rajoitusten takia jäisi pelkästään puheenjohtajan kontolle, joten tätäkin työtä voitaisiin jakaa paremmin hallituksen kesken.

Jos yhdistys päättää vapaaehtoisesti ilmoittaa hallituksensa yhdistysrekisteriin, yhdistyksen tulee huolehtia tietojen pitämisestä ajantasaisena. Muutosilmoitus tulee tehdä viipymättä aina kun hallituksen kokoonpanossa tapahtuu muutoksia tai hallituksen tiedot halutaan poistaa yhdistysrekisteristä. Toisaalta hallituksen vaihtuessa usein yhdistyksen nimenkirjoittajatkin vaihtuvat, jolloin muutosilmoitus olisi joka tapauksessa tehtävä.


On hyvä huomioida, että vaikka yhdistyksen säännöt antaisivat hallituksen jäsenille nimenkirjoitusoikeuden ja yhdistys on ilmoittanut heidät nimenkirjoittajina, kyse on eri asiasta kuin vapaaehtoinen hallituksen jäsenten ilmoittaminen. Pelkästään nimenkirjoittajaksi ilmoitettu toimija, vaikka olisikin hallituksen jäsen, ei voi allekirjoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtäviä ilmoituksia.


Nimenkirjoittajien ja hallituksen jäsenten ilmoitusosiot ovat eri kohdissa ja päivitykset tulee tehdä molempiin kohtiin erikseen, sillä ne eivät muuta toisiaan automaattisesti. Ilmoitukset kuitenkin kannattaa tehdä samalla kerralla, koska näin muutokset saa tehtyä samalla kertamaksulla eikä rekistereihin jää ristiriitaisia tietoja. Netissä ilmoituksen tekeminen maksaa 20 euroa ja tarvitset allekirjoittamiseen suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös PRH:n sivuilta löytyvällä paperilomakkeella. Hallituksen jäsenten ilmoittamiseen tarvitaan seuraavat tiedot: henkilöiden nimi, syntymäaika ja kansalaisuus.


Rekisteröidyn yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet ovat rahanpesulain tarkoittamia yhdistyksen tosiasiallisia edunsaajia. Tämä on hyvä muistaa, kun esimerkiksi pankki tai tilitoimisto tiedustelee, ketkä ovat yhdistyksen edunsaajia.


 

Linkki:

PRH yhdistyrekisterin sähköinen asiointi


Lähteet:

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Yhdistyslaki

Yhdistys: Hallituksen rekisteröinti mahdollista, mutta ei pakollista (PRH 17.8.2021)

Yhdistyksen hallituksen rekisteröiminen ja muutosten ilmoittaminen (PRH 6.4.2021)

Hallituksen ilmoittaminen yhdistyksiin mahdollista, mutta ei pakollista (PRH 16.3.2021)